☎️ 989100000000+ ☎️ 989100000000+

درباره دنیای سگ

 

ما عاشق پرورش سگ هستیم و از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

آدرس: تهران، قرچک، …

شماره تماس: