☎️ 989100000000+ ☎️ 989100000000+

بهترین سن تربیت سگ

عموما سن 8 هفتگی به بالا بهترین سن برای شروع آموزش ها به سگ است. البته در این سن نمیتوان از سگ توقع داشت همه چیز را یاد بگیرد. در این سن میتوانید از آموزش های ابتدایی مثل آموزش اسم به سگ و آموزش محل دستشویی به سگ شروع کنید. با دادن آموزش های ساده […]

مهمترین بخش تربیت سگ چیست؟

قبل از اینکه از سگتان انتظار انجام کاری را داشته باشید باید اول به نژاد، جنسیت و سن سگتان توجه کنید. برخی از آموزش ها مناسب به نژادی خاص هستند و برخی آموزش ها نیز به سن سگ ارتباط مستقیم دارد. برای مثال شما نمیتوانید از یک تریر انتظار حفاظت و نگهبانی داشته باشید زیرا […]

چکار کنم سگم آلفا نشود؟

هیچگاه قبل از غذا خوردن خودتان به سگ غذا ندهید. هنگام پیاده روی اجازه ندهید سگ جلوتر از شما حرکت کند و سگ همیشه باید در کنار شما یا یک قدم عقب تراز شما حرکت کند. همیشه شما آغار کننده و پایان دهنده بازی ها باشید. هیچگاه برای ساکت ماندن و واق نزدن به سگ […]

آلفا شدن سگ یعنی چه؟

اصطلاحی که اغلب افرادی که سگ دارند به گوششان خورده، همین « آلفا بودن » است. این اصلاح را وقتی بکار میبرند که سگ از شما حرف شنوی نداشته باشد و خودش تصمیم بگیرد چه کاری انجام بدهد و چه کاری را انجام ندهد. بیایید اول این اتفاق را ریشه یابی کنیم. سگ ها بطور […]

اگر سگتان را آموزش ندهید چه اتفاقی می افتد؟

سگ هایی که آموزش ندیده باشند نمیدانند در شرایط مختلف چه واکنشی باید از خود نشان دهند و به ناچار خودشان تصمیم میگیرند که در آن زمان چه کاری انجام بدهند. طبیعتا تصمیمات سگ با تصمیمات ما یکسان نیست و ممکن است کارهایی را انجام بدهد که ما آن را اشتباه بدانیم. برای مثال اگر […]

آموزش و تربیت سگ یعنی چه؟

تربیت سگ یعنی به سگتان یاد بدهید برای زندگی کردن در کنار شما باید چه کارهایی انجام بدهد و چه کارهایی را انجام ندهد. گستره تربیت سگ بسیار وسیع است و شما هرچه را که بخواهید میتوانید به سگتان یاد بدهید زیرا مغز سگ آماده یادگیری هرچیزی است که دوست دارید سگتان انجام دهد. از […]