برس نرم سیمی، همراه شانه، مخصوص سگ و گربه، کوچک، کلین پت

  • برس سیمی نرم
  • مخصوص سگ و گربه
  • به همراه شانه کوچک
  • اندازه: کوچک، ۱۴ سانتی متر
  • محصول شرکت پت کلین

توضیحات

  • برس سیمی نرم
  • مخصوص سگ و گربه
  • به همراه شانه کوچک
  • اندازه: کوچک، ۱۴ سانتی متر
  • محصول شرکت پت کلین