ظرف آب و غذا استیل، مخصوص سگ و گربه، طرح پنجه، سایز بندی

 • ظرف آب و غذا مخصوص سگ و گربه
 • بدنه استیل و ضد زنگ
 • طرح پنجه
 • پلاستیک محافظ برای جلوگیری از سرخوردن ظرف
 • در سایز های مختلف

 

ابعاد سایز بندی ظرف ها

 • سایز ۱: ۱۵x15x4 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۱ سانتیمتر
 • سایز ۲: ۱۷x17x4 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۲ سانتیمتر
 • سایز ۳: ۲۱x21x5 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۵ سانتیمتر
 • سایز ۴: ۲۶x26x7 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۹ سانتیمتر
 • سایز ۵: ۲۹x29x7 سانتیمتر، قطر دهانه: ۲۲ سانتیمتر

توضیحات

 • ظرف آب و غذا مخصوص سگ و گربه
 • بدنه استیل و ضد زنگ
 • طرح پنجه
 • پلاستیک محافظ برای جلوگیری از سرخوردن ظرف
 • در سایز های مختلف

 

ابعاد سایز بندی ظرف ها

 • سایز ۱: ۱۵x15x4 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۱ سانتیمتر
 • سایز ۲: ۱۷x17x4 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۲ سانتیمتر
 • سایز ۳: ۲۱x21x5 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۵ سانتیمتر
 • سایز ۴: ۲۶x26x7 سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۹ سانتیمتر
 • سایز ۵: ۲۹x29x7 سانتیمتر، قطر دهانه: ۲۲ سانتیمتر