پارک سگ، ۸ ضلعی، ۶۰*۸۰ سانتیمتر، آبکاری استیل

 • پارک نگهداری و بازی سگ
 • دارای درب ورود و خروج
 • قابل حمل
 • با قابلیت شکل دهی به نسبت فضای موجود
 • قابل استفاده داخل خانه یا در فضای آزاد
 • ۸ ضلعی
 • اندازه هر ضلع ۶۰*۸۰ سانتی متر
 • با آبکاری استیل
 • مقاوم و پایدار
 • وزن: ۹ کیلوگرم
دسته:

توضیحات

 • پارک نگهداری و بازی سگ
 • دارای درب ورود و خروج
 • قابل حمل
 • با قابلیت شکل دهی به نسبت فضای موجود
 • قابل استفاده داخل خانه یا در فضای آزاد
 • ۸ ضلعی
 • اندازه هر ضلع ۶۰*۸۰ سانتی متر
 • با آبکاری استیل
 • مقاوم و پایدار
 • وزن: ۹ کیلوگرم